Skip to content Skip to footer

SVETOVÝ LÍDER ANALÝZY ZLOŽENIA TELA

Príďte sa k nám otestovať najpresnejším bioimpendačným prístrojom na meranie zloženia ľudského tela. Podstatou nášho InBody 370s je to, že pri meraní rozdeľuje telo na päť meraných segmentov, čo umožňuje omnoho presnejšie výsledky meraní a širšie využitie prístroja u rôznych typov ľudí. InBody 370s pracuje s multifrekvenčnými prúdmi. Vďaka tomu je možné zmerať i také parametre, ako je vnútrobunková a mimobunková voda, nakoľko prúdy s vyššou frekvenciou umožňujú preniknúť i skrz bunkové membrány. Pri frekvenciách nad 50 kHz prúd preniká cez bunkové membrány a je teda možné merať napríklad aj celkovú vodu v tele. Zvýšená presnosť a reprodukovateľnosť pomocou pevných meracích miest prúdu a napätia – osem bodová dotyková technológia prispieva k 99% presnosti jednotlivých meraní.

Čo vieme prístrojom InBody 370s detailne odmerať

 • zloženie tela (celková voda, voda vnútrobunková, voda mimobunková, bielkoviny, minerálne látky, hmotnosť tuku, hmotnosť)
 • analýza obezity – BMI, percento tuku
 • analýza sval-tuk (hmotnosť, hmotnosť kostrových svalov, hmotnosť tuku)
 • segmentálna analýza svaloviny (ľavá ruka, pravá ruka, ľavá noha, pravá noha, trup)
 • segmentálna analýza tuku (ľavá ruka, pravá ruka, ľavá noha, pravá noha, trup)
 • zhodnotenie kondície
 • fitness skóre
 • kontrola hmotnosti (doporučená hmotnosť, kontrola tukov, kontrola svalov)
 • skúmané parametre (bazálny metabolizmus, bazálny metabolický vek, WHR index, viscerálny tuk vcm2 (VFA)
 • ABSI index
 • interpretácia pomocou QR kódu
 • impedancia každého segmentu a frekvencie samostatne
 • história meraní
 • grafové vyhodnotenie histórie

Máš záujem o InBody meranie?